اختلالات و ناتوانی های جسمی و حرکتی

اختلالات و ناتوانی های جسمی و حرکتی (1)

 • کودکان فلج مغزی (cp)
 • دسیتروفی های عضلانی
 • میوپاتی
 • نروپاتی
 • ضایعات اعصاب محیطی
 • ضایعات تاندونی اندام ها
 • سکته مغزی
 • اسکلروزیس ها(MS)
 • پارکینسون
 • ضربه مغزی
 • ضایعات نخاعی
 • میلو مننگوسل 

شنبه, 20 ارديبهشت 1393 15:10

اختلالات و ناتوانی های جسمی و حرکتی

نوشته شده توسط
 • تاخیر در کسب به موقع مراحل رشدی مانند: گردن گرفتن، غلتیدن، سینه خیز رفتن، راه رفتن و ...
 • اختلالات تعادلی و هماهنگی عضلانی در حین راه رفتن، دویدن، جفت پا پریدن و ...
 • سفتی عضلانی و یا شلی بیش از حد
 • تاخیر در عملکرد ذهنی و شناختی
 • ضعف حرکات ظریف انگشتان و دستها
 • اختلال در کسب مهارتهای اجتماعی و عاطفی