پرسنل بخش گفتاردرمانی

آرمان خادمی

 

گفتار درمانگر

مژده پالیزگر

گفتاردرمانگر

معصومه عبداللهی

مسئول فنی بخش گفتار درمانی