پرسنل بخش روانشناسی

نگار ایرانی

مسئول فنی بخش روانشناسی

نیلوفر گوهربخش

مسئول کارگاه های خلاقیت ، هنر و موسیقی و کار با روش ABA

مژگان گرشاسبی

بخش روانشناسی ، آموزشی